Bredestraat 4, 4823 ZA Breda

  De meest gestelde vragen over onze bussen . . . .

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten:

1. Een bus kan worden gereserveerd t.b.v. doorgaans in instellingen verblijvende lichamelijke en/of geestelijk gehandicapten, begeleid door een in redelijke verhouding staand aantal verzorgenden.

2. De gehandicapten in de bus moeten woonachtig zijn in West- of Midden-Brabant.

3. Rolersuit is geen taxibedrijf; wij nemen dan ook geen ritten aan voor minder dan vier personen. Als u een rit reserveert, verzoeken wij u de opdrachtbevestiging te tekenen. Als u dat doet verklaart u tevens akkoord te gaan met de voorwaarden die bij de opdrachtbevestiging meegestuurd is. Dit zijn geen onleesbare kleine lettertjes, maar ze worden vaak niet gelezen. Om misverstanden te voorkomen kunt u de tekst nu reeds doornemen. Klik hier voor de Voorwaarden 2024

Als er een bus vrij is, kunt u een optie nemen. U doet dat via het "Reserveren"-menu . U kunt hier op de website rechtstreeks het aanvraagformulier invullen en verzenden. U krijgt van ons z.s.m. het reserveringsformulier toegezonden, ter ondertekening. Uw optie (aanvraag) blijft maximaal een maand geldig. Als de optie na vier weken niet is omgezet in een definitieve reservering (ondertekend is ontvangen door ons) vervalt ze. Op de rittenschema-pagina kunt u zien of de optie al omgezet is in een definitieve reservering. 
U kunt alleen een optie nemen als de beoogde datum van de rit minimaal zes weken later is, gerekend vanaf uw datum van aanvraag.
Elke optie vervalt in ieder geval 14 dagen voor de beoogde datum van de rit. Als we dan niets van u gehoord hebben, gaan we er vanuit dat u geen gebruik wenst te maken van onze bus(sen).

Als een rit niet door kan gaan, kunt u de rit annuleren,
Doe dit bij voorkeur per email.

Vermeld hierbij uw ordernummer dat op uw reserveringsbevestiging staat.

Annuleringskosten:

- 8 tot 14 dagen voor de rit: grote bus € 25,- - kleine bus € 10,-
- 1 tot   7 dagen voor de rit: grote bus € 50,- - kleine bus € 20,-.

Annuleert u op de dag van de rit zelf dan wordt het basisdeel van de rit in rekening gebracht.
Bij zeer bijzondere omstandigheden kan - in overleg met het bestuur van Rolerisuit - van deze annuleringsregeling worden afgeweken.

Annuleren

Rolerisuit heeft momenteel vier bussen, drie grote en één  kleine.  Alle bussen zijn aangepast aan rolstoelvervoer en hebben een rolstoellift.

Het aantal rolstoelplaatsen is per bus afhankelijk van de lengte van de rolstoelen.
De nooduitgang van alle bussen dient altijd vrij te blijven.
De grote bussen beschikken over een omroepinstallatie


Bus021.jpg

021: max. 4 rolstoelplaatsen, 4 gewone zitplaatsen en geen bagageruimte.      

022: max. 9 rolstoelplaatsen, 27 gewone zitplaatsen en extra bagageruimte.
Breedte rolstoellift: 80 cm

025: max. 9 rolstoelplaatsen, 31 gewone zitplaatsen en extra bagageruimte.
Breedte rolstoellift: 80 cm

026: max. 8 rolstoelplaatsen, 29 gewone zitplaatsen en extra bagageruimte. 
Breedte rolstoellift: 74 cm  

 Bus026 kopie


Het aantal rolstoelplaatsen is gebaseerd op standaardmaten.
Wilt u iemand meenemen die op een bed of verrijdbare brancard vervoerd moet worden, neem dan van tevoren contact met ons op. Het kan vaak wel, maar dan blijven er minder rolstoelplaatsen over.
Rolerisuit doet z'n best om rolstoelers veilig te vervoeren. Helaas worden de chauffeurs regelmatig geconfronteerd met mensen die in een goedkope rolstoel zitten, die niet goed vastgezet kan worden. Als de chauffeurs dat toch proberen ontstaat er regelmatig schade aan de rolstoel. De chauffeurs mogen deze rolstoelen daarom weigeren. Zie ook: Rolerisuit en de code VVR.

Prijzen 2024:

Bus Basistarief (4 uur) Extra uren (per uur erbij) Rolstoelen + gewone zitplaatsen Prijs per extra km
021 € 55,00 € 12,00 4 + 4 € 0,65
022 € 240,00 € 45,00 9 + 27 € 1,10
025 € 240,00 € 45,00 9 + 31 € 1,10
026 € 240,00 € 45,00 8 + 29 € 1,10
Vrije kilometers     40      


Op dit moment hanteren wij een tijdelijke brandstoftoeslag voor bus 21 van € 5,00 per rit.
Voor de overige bussen geldt een tijdelijke brandstoftoeslag van € 10,00  per rit. 
Indien er meer kilometers gereden worden dan het aantal vrije kilometers, wordt de prijs per extra kilometer verhoogd.

De kilometerteller gaat lopen als de bus op de (eerste) opstapplaats vertrekt voor de rit en stopt als de bus bij de (laatste) uitstapplaats is aangekomen. Dus alleen de kilometers die werkelijk voor de rit gereden worden, worden in rekening gebracht. Bij 'vakantieritten' (wegbrengen naar en ophalen vanaf het vakantieadres wordt de helft van het aantal kilometers van het vakantieadres naar de Rolerisuit-boerderij erbij geteld.


Wat de tijd betreft: Bij het reserveren geeft u door hoe laat de bus bij de (eerste) opstapplaats moet zijn. Dat tijdstip is het begin van de rit. Het is dus slim om de bus pas te bestellen als u zeker weet dat de passagiers op dat moment klaar kunnen staan om in te stappen. De eerste vier uur na dit tijdstip horen bij het basistarief. De klok stopt met tikken als de bus bij het (laatste) uitstappunt klaar is om weg te gaan. Dan zijn alle passagiers dus uit de bus geholpen en de rittenbon is door de reisleid(st)er getekend.


Op de opdrachtbevestiging staan de afgesproken tijden duidelijk vermeld. Als de rit langer dan 4 uur duurt en het verschil met de afgesproken tijden is groter dan 30 minuten, dan heeft dit invloed op de rekening, die kan hoger of lager uitvallen.
Gezelligheid kent geen tijd, maar overleg altijd met de chauffeur als u een rit uit wilt laten lopen. In principe geldt: afspraak is afspraak. Het is ter beoordeling van onze vrijwillige chauffeur of er mogelijkheden zijn.

De eventuele overige kosten die in verband met de rit worden gemaakt, worden ook in rekening gebracht, dit geldt b.v. voor parkeerkosten.

Op de opdrachtbevestiging vragen wij u het factuuradres in te vullen. Om kosten te sparen, versturen we de rekeningen voortaan per email.
Bij instellingen worden de rekeningen standaard naar de financiële administratie gestuurd, tenzij anders vermeld.
De rekeningen worden zo snel mogelijk na de rit verzonden.

Vooral als de betaler een andere naam heeft dan de reisgroep is het belangrijk dat het factuurnummer vermeld wordt bij de betaling.

Bent u het niet eens met een rekening, dan kunt u binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken. Heeft u vragen over de rekening: mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In principe kan een rit overal heen gaan, mits de afstand (heen en terug) in de beschikbare tijd goed te overbruggen is. Helaas zijn files een vast onderdeel van het wegverkeer geworden, zeker tijdens de spitsuren. Hier moet u rekening mee houden als u een lange rit in gedachten heeft. Een terugreis van de Keukenhof in Lisse kan vier uur duren als u daar op het verkeerde moment vertrekt. Bij voorspelbare files wordt de extra reistijd vanwege de files in principe in rekening gebracht, tenzij duidelijk is dat u echt geprobeerd heeft om de files te vermijden.

Het is voor de chauffeur prettig als hij vooraf weet wat de bestemming en de bedoeling is, zodat hij een geschikte route kan plannen.  Bij een gecombineerde rit met een touringcarbedrijf is het nodig dat ook de Rolerisuit-chauffeur op de hoogte is van de route en de bestemming, zodat hij weet waar hij heen moet, als de bus - die hij geacht wordt te volgen - om wat voor reden dan ook uit het zicht verdwenen is.

De laatste jaren weren steeds meer steden oudere voertuigen uit het centrum.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Amsterdam en 's Hertogenbosch (St Jan, Noord-Brabants Museum). Dit houdt in dat de bussen van Rolerisuit daar niet meer kunnen komen.
Ook de Zoo in Antwerpen is praktisch onbereikbaar voor onze bussen. Jammer, maar het is niet anders.

Geheel vrijblijvend kunnen wij u een lijst aanbieden met voorbeeldbestemmingen. We hebben deze verdeeld in uitstapjes voor 1 dagdeel en uitstapjes voor minimaal 2 dagdelen. Deze indeling is niet bindend, maar geeft wel een bruikbare indicatie van het aantal benodigde uren. 

Dagje Uit

Onze lijst is zeker niet uitputtend. Kent u bestemmingen die voor onze doelgroep interessant zijn, maar die niet op de lijst staan: laat het ons weten. Ook als u slechte ervaringen heeft met adressen op deze lijst horen we het graag.

U kunt de lijst aanvragen via het reserveringsformulier door dit bij de 'Extra Info' te vermelden.

Rolerisuit is al ruim 30 jaar een veilige vervoerder van rolstoelers, dat blijkt vooral uit de cijfers. We maken per jaar zo'n 600 ritten en vervoeren ruim 10.000 mensen, waarvan een aanzienlijk aantal in een rolstoel zit. Het komt zelden voor dat er iets mis gaat. 

De bussen van Rolerisuit worden ieder jaar gekeurd. Ook de aanpassingen zijn goedgekeurd door de RDW/RVI. De rolstoellift en (indien aanwezig) de airco worden uiteraard ook jaarlijks gekeurd.

De chauffeurs worden intern opgeleid als ze geen ervaring hebben met rolstoelvervoer. Ze zijn er allemaal van doordrongen dat het op de juiste wijze vastzetten van de rolstoelen heel erg belangrijk is. Wij zorgen ervoor dat de bus, het vastzetsysteem en de veiligheidsgordels in orde zijn. De opdrachtgever c.q. de klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van de rolstoelen. De rolstoelen die wij voor vervoer krijgen aangeboden, hebben variërende uitvoeringen. Daardoor kan het voorkomen dat een rolstoel niet kan worden vastgezet.
Als de gebruiker dan niet op een gewone zitplaats kan worden vervoerd, moet we volgens de code van de VVR vervoer weigeren.
Ook dient er rekening gehouden te worden met de breedtes van de rolstoelliften. De maximale breedte van de rolstoellift in bus 026 is 74 cm, in de bussen 022 en 025 is deze 80 cm.

Uiteraard wordt het rijgedrag door de chauffeurs afgestemd op de mensen in de bus. Bij het bepalen van het aantal rolstoelplaatsen gaan we uit van standaardrolstoelen, bij een sterk afwijkend formaat kunnen er minder rolstoelen in de bus.

Kortom: Rolerisuit zorgt voor goedgekeurde bussen en goedgekeurd vastzetmateriaal. De chauffeurs, die regelmatig medisch gekeurd worden, beschikken over alle vereiste papieren en zijn zeer gemotiveerd, zeker ook als het om veiligheid gaat. De Code VVR is voor Rolerisuit bij dit alles leidraad. Wij hopen daarbij dat het aantal gecertificeerde rolstoelen dat voor vervoer wordt aangeboden verder toe zal nemen zodat wij, met de instellingen waarvoor wij rijden, verder kunnen werken aan veilige ritten.